למי שייכים כספי הפיצויים שלכם?

למי שייכים כספי הפיצויים שלכם?

במשך תקופה ארוכה, עובדים שסיימו את העסקתם במקום עבודה מסוים התקשו לקבל את כספי הפיצויים המגיעים להם, בשל קשיים שהערים עליהם המעסיק. תיקון לחוק קובע כי הכסף שייך לעובדים, כברירת מחדל

 

ביולי 2018, הוסדרה סוף סוף בחוק סוגיית כספי הפיצויים שמפקידים המעסיקים בקופות גמל עבור עובדיהם. עד אז לא היה ברור למי שייכים הכספים שמהווים את מרכיב הפיצויים בקופה, ובחודש זה תוקן חוק קופות גמל, הקובע כי כספים אלה שייכים לעובד, והמעסיק יוכל לקבל אותם רק אם יינתן פסק דין הצהרתי בנושא.

מדובר בכספים שהמעסיקים מפקידים עבור העובדים בקופת גמל אישית לפיצויים, או במרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה. התיקון – מספר 21 בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשע"ח – 2018, מגדיר באופן ברור מתי יכול המעסיק למשוך את הכספים הללו.

המשמעות

על פי התיקון, המעביד יכול למשוך כספי פיצויים של העובד רק אחרי שהסתיימו יחסי העבודה ביניהם, ורק אם מתקיים אחד מתוך שורה של תנאים אפשריים.

מהם תנאים אלה? ראשית, המעסיק צריך להעביר לחברה המנהלת של קופת הגמל פסק דין הצהרתי שמאשר שהוא כבר לא מעסיק את העובד, מסיבות שלא מזכות אותו בפיצויי פיטורים, וכי המעסיק יכול לקבל את כספי הפיצויים שנצברו בעקבות ההפקדות שלו. כל זאת, בתוך ארבעה חודשים.

לחלופין, יכול המעסיק להציג לחברה המנהלת מסמכים המעידים שפתח בהליך משפטי כדי לקבל פסק דין הצהרתי שכזה, או לשלילת פיצויי פיטורים מהעובד, וכי התקבלה הכרעה סופית שהמעסיק זכאי לכספי הפיצויים – תוך ארבעה חודשים מסיום העסקת העובד.

האפשרות השלישית של המעסיק היא להעביר לחברה המנהלת שורת מסמכים – הודעה של המעסיק ואסמכתא לכך שהכספים שהפקיד ניתנים להחזרה לפי הסכם ההעסקה עם העובד, או על פי דין; והודעה של העובד, עליה חתם לאחר סיום העסקתו, לפיה ניתן להחזיר את הכספים למעסיק. כל זאת, תוך ארבעה חודשים מסיום ההעסקה.


רוצים לבדוק את כספי הפיצויים שלכם? השאירו פרטים ונחזור אליכם>>


צעד חשוב לעובדים

תיקון 21 מהווה צעד בעל משמעות רבה עבור עובדים, שמסייע להם לקבל את כספי הפיצויים שהמעסיק אמור להפקיד עבורם. במצב החדש, כספי הפיצויים שייכים לעובד מרגע שסיים את עבודתו, כברירת מחדל. אם המעסיק חולק על כך, הוא זה שצריך להוכיח אחרת, ולהשיג פסק דין הצהרתי על כך שהעובד לא זכאי לפיצויי פיטורים – וכל זאת בלוח זמנים מוגדר מראש.

מדובר בצעד מבורך למען עובדים שחוסכים בקופות גמל, שנועד לעזור להם לממש את הזכויות שלהם בקלות רבה יותר. בעקבותיו, יותר עובדים שבעבר לא הצליחו למשוך את כספי הפיצויים שלהם, בגלל שהמעסיק לא העביר את האישור המתאים, יכולים לעשות זאת.

שיתוף מאמר ב:
מפת אתר

LTU

Created by

שינוי גודל גופנים
ניגודיות