גילוי נאות

סי.בי.4 סוכנות לביטוח פנסיוני (2019)  בע"מ (להלן: "הסוכנות") הנה סוכנות ביטוח מקבוצת י.ד. מור השקעות בע"מ. הסוכנות הנה בעלת רישיון סוכן תאגיד בענף ביטוח פנסיוני באישור הממונה על רשות שוק ההון ביטוח וחסכון. הסוכנות פועלת בשיווק פנסיוני ואינה עוסקת בייעוץ פנסיוני, כהגדרתם של עיסוקים אלה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), תשס"ה- 2005. הסוכנות הנה בעלת זיקה למוצרים פנסיוניים שבניהולם של הגופים המוסדיים עמם התקשרה הסוכנות בהסכם לשיווק מוצריהם. מהות הזיקה שבין הסוכנות לבין הגופים המוסדיים שאת מוצריהם הנה משווקת הנה בעצם זכאותה של הסוכנות לקבלת עמלות מאת הגופים המוסדיים שאת מוצריהם היא משווקת.

  אנחנו פה למענכם. השאירו פרטים ונשמח לחזור אליכם

  מפת אתר

  LTU

  Created by

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות