אייקון של פוליסת חיסכון

פוליסת חיסכון

פוליסת חיסכון

פוליסת חיסכון או פוליסה פיננסית היא פוליסת פרט המוצעת על ידי חברות ביטוח ומהווה מכשיר חיסכון והשקעה.

פוליסה פיננסית מאפשרת ביצוע הפקדות בגמישות מרבית, סכומים חודשיים קבועים, או סכומים חד פעמיים מעת לעת בהתאם לרצונו של החוסך.

במהלך תקופת החיסכון ניתן לצבור כספים במגוון מסלולי השקעה המנוהלים בפוליסה, המשקפים רמות סיכון שונות ומאפשרים לכל אחת ואחד את ניהול הכספים בפוליסה בהתאם לטעמי המשקיע.

הכספים בפוליסה נזילים וניתנים למשיכה בכל עת.

במועד המשיכה ינוכה מסכום המשיכה תשלום מס בשיעור 25% מן הרווח הריאלי, משמע בכל התקופה בה הכספים בתוך הפוליסה הם מושקעים, צוברים תשואה ואין כל תשלום מס. המשקיע יכול לשנות את מסלולי ההשקעה, את רמות הסיכון תוך ניצול אפשרויות של קיזוז הפסדים מרווחים ורק במועד משיכת הכספים מן הפוליסה ינוכה מס.

פוליסה פיננסית מעניקה יתרון משמעותי לחוסכים מבוגרים. פטור מתשלום מס על רווחים, עד תקרה המתעדכנת מעת לעת.

עפ"י סעיף 125ד בפקודת מס הכנסה, יחיד אשר הגיע לגיל פרישה ונולד לפני 1.1.1948 זכאי לפטור מתשלום מס רווחי הון עד לסכום של 13,321 ₪ בשנה ואם שני בני הזוג הגיעו לגיל הפרישה ונולדו לפני 1.1.1948 הם זכאים לפטור ממס רווחי הון עד 16,321 ₪ בשנה.

אנו ב-CB4 נשמח לבחון אתכם את הפוליסות הפיננסיות השונות, ולבדוק איזו מהן היא המתאימה לכם ביותר.

מפת אתר

LTU

Created by

שינוי גודל גופנים
ניגודיות